Ogłoszenie LWiK

Autor: 
LWiK
Szanowni mieszkańcy Lubska, Dłużka, Chełma Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa, Garei i Budziechowa.
 
"Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców w okresie od 02 marca do 06 marca br. przystępuje do przeprowadzenia planowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie Lubska oraz sołectw: Dłużek, Chełm Żarski, Ziębikowo, Mierków, Gareja i Budziechów w godzinach od godz. 23.00 do godz. 4.00.
 
Okresowe płukanie (czyszczenie) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur. 
Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03 .2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości organoleptyczne wody tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny będzie również zapach, który jest specyficzny dla chloru.
Informacje o płukaniu sieci zamieszczone będą: na stronie internetowej LWiK, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach, przekazane sołtysom wsi oraz zakładom pracy na terenie Lubska.
 
Za uciążliwości i niegodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich Odbiorców wody przepraszamy.
Zarząd "Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja" Sp. z o.o.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl