Projekt budżetu złożony!

plan budżetu Gminy Lubsko
Autor: 
m.konieczka

Do 15 listopada jednostki samorządu terytorialnego miały czas na przedłożenie projektu budżetu na kolejny rok radzie gminy do uchwalenia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Gmina Lubsko wypełniła te zadanie przed czasem!

W dniu 13 listopada przedłożyła RIO w Zielonej Górze projekt budżetu Gminy Lubsko na 2021 rok do zaopiniowania wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 – 2036.

Zgodnie z projektem ww. uchwały budżetowej: - dochody zaplanowano w kwocie: 89 948 404 zł - wydatki zaplanowano w kwocie: 86 276 404 zł - zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 672 000 zł z myślą przeznaczenia jej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

RIO ma teraz 30 dni na wydanie opinii. Następnie Rada Miejska powinna uchwalić budżet na 2021 rok do końca 2020 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustawodawca dopuścił możliwość wydłużenia terminu uchwalenia budżetu do 31 stycznia roku budżetowego. Obecnie, Rząd bierze nawet pod rozwagę możliwość wydłużenia tego terminu do końca marca 2021 roku z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i na utrudnienia, które ona powoduje.

Jednak bezsprzeczny jest fakt, iż najlepszym wariantem dla Gminy i jej mieszkańców, jest uchwalenie budżetu do końca grudnia, tak, aby z nowym rokiem samorząd mógł w pełni przystąpić do realizacji zaplanowanych zadań

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl